Thursday, February 16, 2006

Thursday Open Post and Hawaiian Joke Week


Helpful Hawaiian Phrases

ABOARD THE AIRCRAFT . . .
I am filled with admiration for my in-flight meal.
Kahaha ko'u na'au i ke 'ano o ka mea 'ai ma keia mokulele.

Only six dollars for a headset? Why, thats only three dollars per ear!
'Eono kala no ka ho'olohe lekio? 'O ia ho'i, 'ekolu wale no kala o kahi pepeiao!

AT CUSTOMS . . .
Yes I have something to declare, "I need a shower!"
'Ae, he mea ko'u e ho'ike aku ai, "He pono no ka ho'i ke 'au'au kililau!"

How completely you have ripped my bags apart!
Pau weluwelu ka'u mau ukana i kou 'ano he makaukau, tsa!

CHECKING IN TO YOUR LUXURY HOTEL . . .
Thank you for this bed that will fit my leg.
Mahalo nui loa ia 'oe, ua loa'a mai kahi moe kupono o ka nui no ko'u wawae 'akau wale no!

This view of your parking lot is incredible!
He kuikawa ka 'ikena o kela wahi ho'oku ka'a e waiho kala'e ihola ma 'o!

FINE DINING . . .
These really nice napkins seem to match my underclothing.
Ku maika'i keia mau kawele pepa i ke 'ano o ko'u 'a'ahu palema'i.

GETTING ON THE TOUR BUS . . .
You must be very proud of your large hat
Ha'aheo no paha 'oe i kena papale kupalaka, pehea la.

DOCTOR ON CALL . . .
Can wearing a thong and running on the beach cause a rash like this?
Ua pili anei keia 'ohune i ke komo hawele li a me ka holo wawae ma kahakai?

Open Trackback ProviderOpen Trackback Alliance

No comments:

Post a Comment

Keep it clean and positive. (And sorry about the word verification, but the spmb*ts are out in full force!)